St. Olav til Olav Aaraas

Olav Aaraas var tidligere direktør på Maihaugen. Nå er han på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Olav Aaraas var tidligere direktør på Maihaugen. Nå er han på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

H.M. Kongen har utnevnt direktør ved Norsk Folkemuseum, Olav Aaraas til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans betydningsfulle innsats for norske folke- og friluftsmuseer.

DEL

Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at Aaraas har "initiert en vesentlig fornyelse av de norske friluftsmuseene ved å vise boligskikk i samtid og nær fortid"

Olav Aaraas, som var direktør på Maihaugen på 90-tallet, er utdannet historiker og er den eneste som har vært direktør ved alle de tre første store norske friluftsmuseene; De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemusem, Maihaugen og Norsk Folkemuseum. Som direktør ved De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum på 1980-tallet tok Aaraas initiativ til å oppføre et hus fra samtiden.

Under hans ledelse ble Maihaugen utvidet med hus fra utvalgte tiår på 1900-tallet.

Norsk Folkemuseum har gjenreist OBOS-gården Wessels gate 15, og i Aaraas’ tid som direktør er bygården ferdigstilt med leiligheter fra de siste 130 år.

Dekorasjonen overrekkes ved Norsk Folkemuseum onsdag 21. april.

Artikkeltags