LILLEHAMMER: 26. mai åpner Oppland kunstsenter sin nye ukelange utstilling, under vignetten "Bastard 2018". Dette er ment å være en årlig kunstbokmesse, og arrangeres i samarbeid med Norsk Litteraturfestival som avholdes i Lillehammer kommende uke. I år for andre gang.

Fire kunstnere er representert: Anja Ulset, Ebba Bring, Ivan Dujmusic og Lisa Him-Jensen. Arbeidene deres reflekterer rundt brytninger mellom litteratur og bildekunst.

Ulset tegner, fotograferer og jobber med installasjon. Hun har gitt ut flere bøker i samarbeid med andre kunstnere og forfattere. Bring både tegner og maler. Dessuten bruker hun boken som gjenstand. Dujmusic jobber med tekst, installasjon, video og lyd, mens Him-Jensen er billedkunstner og arbeider med tegning, tekst, maleri, collage og bøker.