Arbeiderpartiet er opptatt av å finne ordninger og tilbud som virker sosialt utjevnende. I Innlandet har vi blant annet bidratt til at vi får på plass et Kulturkort for alle ungdommer.

Koronakrisen har enda en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt – og hvor viktig det er at vi sørger for at alle er med. For oss i AP er tiltak som vil være med på å bygge ned sosiale forskjeller øverst på lista.

Å ha gode rabattordninger som monner, og som gir kulturtilbud til alle er et viktig virkemiddel for å øke mulighetene for at alle får muligheten til å oppleve gode, spennende og nytenkende kulturtilbud i hele Innlandet.

Gode kulturopplevelser gir den enkelte mulighet for refleksjon og læring, og det skapes felles historier og samlingspunkter gjennom kulturelle opplevelser.

Arbeiderpartiet vil sørge for at kulturopplevelser av god kvalitet er tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og lommebok.

Kjerstin Lundgård (Ap), leder, hovedutvalget for kultur, Innlandet fylke