Gå til sidens hovedinnhold

Kulturlivet fortjener bedre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kulturlivet var en av de sektorene som ble først og hardest ramma av koronakrisa, og vil være en av de siste tilbake i normal drift. Da staten innførte forbud mot arrangement, ble næringsgrunnlaget fjerna over natta, og kulturlivet ble i realiteten ilagt yrkesforbud.

Kulturen ble allerede før korona nedprioritert av høyreregjeringa og påført store kutt. Under pandemien har høyreregjeringas løsninger konsekvent vært for små og kommet for seint. Kulturminister Abid Raja har vært bakpå siden krisa inntraff, og der det har svikta mest er hvordan ordningene har vært innretta. Vi vil i lang tid framover se at kulturlivet sliter som næring dersom det ikke tas nye politiske grep.

Denne uka fikk jeg gjøre noe jeg ikke har gjort på lenge: delta på festival! Litteraturfestivalen på Lillehammer har tilpassa sine arrangement til verden slik den ser ut nå, med både fysiske møter i ordna former, men også gode muligheter for å delta digitalt. Jeg var invitert til å delta i panelsamtale under Festival Morgana om gjenreising av kulturen etter korona.

Arbeiderpartiet vil styrke de ordningene vi vet fungerer, med særlig vekt på å holde kunstnere og kulturarbeidere i arbeid. Vi vil ha slutt på at kunstnerne står med lua i hånda og har dårlige arbeidsvilkår, og et løft for kunstnerøkonomien er derfor en hovedprioritet.

Til tross for regjeringas rekordstore oljepengebruk har ikke kulturen fått som fortjent. Tvert imot øker andre budsjettområder mens kulturens andel av statsbudsjettet har siden 2014 blitt redusert til 0,89 prosent. Arbeiderpartiet lover å øke kulturens andel opp til 1 prosent, det vil si å tette et gap tilsvarende 1,5 milliarder kroner.

Vi i fylkeskommunen kjenner kulturlivet vårt. Arbeiderpartiet skal derfor etablere regionale kulturfond, som vil være et viktig supplement til den nasjonale satsinga. Vi skal i tillegg styrke kulturfondet og filmfondet, de viktigste nasjonale virkemidlene for å sikre kunst og kultur av høy kvalitet. For Innlandet er dette viktige arbeidsplasser, det gir oss store opplevelser og bidrar til å bygge attraktivitet, identitet og stolthet.

For Arbeiderpartiet er det viktigst at alle, uavhengig av hvem du er, hvor du bor og størrelse på lommeboka, skal ha muligheten til å oppleve kunst og kultur. Det er for store klasseskiller i folks kulturbruk, og det er for store forskjeller fra kommune til kommune i hva slags kultur folk tilbys. Derfor prioriterer vi tiltak som gir alle tilgang til, en smakebit av, og muligheten til å se kunst og kultur. Klasseskillene skal bygges ned og tersklene senkes. Kulturen ute i hele landet må prioriteres.

Litteraturfestivalen minnet meg på alt vi har savnet under pandemien. Innlandet er fattigere uten kulturopplevelser. Jeg gleder meg virkelig til vi igjen kan møtes på konserter, gå på teater og heie på fotballtribuna.

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Innlandet