Kulturvernet i Innlandet i knipe: – Mister en halv million kroner

Fra nyttår overtok fylkene ansvaret for viktige statlige kulturminner. Det har satt kulturarvenheten i Innlandet i en pengeknipe.