Kun 9 av 100 på inntektstoppen i Lillehammer er kvinner

Lillehammer er den kommunen som har færrest kvinner på inntektstoppen i vårt distrikt. I resten av Gudbrandsdalen er andelen kvinner på inntektstoppen noe høyere, men det er fortsatt en klar overvekt av menn.