Til oversikten

GD Fondet

Søk GD Fondet her!

GD Fondet skal støtte mangfoldet innenfor idrett og kultur i GDs distrikt fra Mjøsbrua i sør til Skjåk i vest og Lesja i nord. Fondet skal yte støtte i form av økonomisk bidrag inntil 5.000 kroner til konkrete prosjekter som lag eller foreninger måtte ha planer om. Tildeling fra fondet skjer to ganger pr. år. Søknadsfristen er 1. mars og 1.september. Felter merket med * må fylles ut.
  • Ved spørsmål, send en epost til solveig.sigstadstoe@gd.no