Visjoner er bra. Kjærlighet til byen vår er bra. Ønsker om utvikling er bra. Gode, grundige utredninger er bra - og helt nødvendig for god utvikling.

Både i GD og andre medier leser vi ofte om ønskene om parkering i fjell, og om hvordan Banken-krysset kan utvikles - gjerne sammen med planene om fjellparkering. Det er ingen tvil om at Lillehammer er heldige, når såpass mange dyktige, engasjerte mennesker vil bidra i byutviklingen!

Samtidig er jeg opptatt av at vi vet hva vi gjør før vi gjør det. At vi har et godt og grundig planprogram, utreder hva som faktisk kan gjøre fjellparkering til en god løsning - før vi vedtar noen detaljer. Det betyr at vi ikke er klare for å avgjøre hvilken rolle Banken-krysset skal ha i prosjektet. Ikke ennå. Det betyr at vi ikke ønsker å si verken ja eller nei til et parkeringsanlegg i fjell. Ikke ennå.

Vi vet ikke nok om hva som er de beste løsningene, hvilke risikoer vi tar og er villige til å ta. Vi vet ikke nok om hvordan vi skal sikre brannsikkerheten i et slikt anlegg, eller hvor vi bør gjøre av massene som tas ut for å lage parkeringsanlegget. Vi vet ikke nok om hvordan vi tror behovet for parkeringskapasitet i fremtiden er, hvor kostbart det vil bli, hvor lønnsomt det kan bli, hvilke andre gode alternativer som kan finnes, hvilke samarbeidspartnere det er lurt og aktuelt å involvere. Vi vet ikke nok om hvordan vi sikrer at det blir en god og trygg opplevelse å bruke et slikt parkeringsanlegg. Ikke ennå.

Jeg forstår så godt at engasjerte ildsjeler med spennende ideer helst vil ha fortgang, vil ha medvind, vil ha utvikling NÅ. Samtidig ønsker vi ansvarlig styring, og da må vi basere beslutningene vi tar på et godt kunnskapsgrunnlag. Tiden er ikke inne for konklusjoner, verken i politiske utvalg, kommunestyret eller i media. Ikke ennå. Vis oss grundige utredninger om hvordan ideen kan bli virkelighet på en god, trygg måte, innenfor de rammene vi har i Lillehammer. Vi lytter gjerne! Vi er enige om målet: Byutvikling som er god for hele Lillehammer - på lang sikt.

Ane Solstuen, Lillehammer, nestleder i planutvalget og kommunestyrerepr. (MDG)