Hovedutfordringen i norsk skole er ikke at elevene er sultne. Hovedutfordringen er at det fortsatt er for mange elever som går ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Derfor er det feil å bruke store summer på skolemat.

Arbeiderpartiet og SV vil innføre gratis skolemat og jammen har de ikke klart å lure Senterpartiet utpå også, for nå er de også for skolemat men de skal diskutere om foreldre skal betale en egenandel. Jeg lurer på hvordan de skal løse det. Norske barne- og ungdomsskoler er bygd for matpakker. Det blir fryktelig dyrt å opprettholde alle grendeskoler når det må bygges kantiner og ansettes personale til å lage skolemat på alle de små skolene. Dessuten er det mye bra med matpakker. De kan tilpasses ethvert kosthold, de er klima- og miljøvennlige og de er billige.

Høyre er ikke prinsipielt mot skolemat. Mange skoler tilbyr i dag et enkelt gratis måltid, for eksempel havregrøt eller knekkebrød. Det er fint. For mange elever gjør det stor forskjell i hverdagen. Størst forskjell gjør kanskje samtalen som følger med knekkebrødet eller havregrøten.

En god skole er det beste sosialpolitiske virkemiddel samfunnet rår over og det er vår sikreste investering i framtida. Det å ivareta hver enkelt elevs evner og potensial i kombinasjon med å møte samfunnets behov for arbeidskraft er skolens viktigste oppgave. Vi må sørge for at vi ikke bare snakker om å styrke skolene, men at vi faktisk gjør det. Da handler det om fortsatt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, om at vi ønsker leseveiledere og helsesykepleier på hver skole og om oppdatert utstyr og materiell. Det handler om tett oppfølging og tidlig innsats. Det handler om å se hver enkelt elev slik at alle får muligheten til å utvikle seg.

Kari-Anne Jønnes, Stortingskandidat, Oppland Høyre