Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt, har i sitt svarinnlegg i GD til Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, tatt kunsten i å ignorere fakta til et nytt skyhøyt nivå.

I innlegg omtaler Almlid og Kaltenborn en fersk Menon Economics-rapport som tar for seg konsekvensene av en eventuell utfasing av private aktører som leverer på oppdrag for det offentlige. Det ser ikke ut til at Aydar har lest mer enn forsidetittelen på rapporten når hun påstår at "distriktene blir skadelidende når velferd blir butikk". Rapporten viser det stikk motsatte. Det er distriktskommunene som rammes hardest ved en eventuell utfasing av private aktører. Dette fordi det er et klart geografisk skille mellom de kommersielle og ideelle aktører. Kommersielle er til stede i hele landet, både i store og små kommuner. Ideelle er i all hovedsak konsentrert rundt de store byene. 49 prosent av distriktskommune kjøper helse- og omsorgstjenester fra både kommersielle og ideelle aktører, men hele 33 prosent av distriktskommunene kjøper kun tjenester fra kommersielle.

Aydar maler fanden på veggen når hun omtaler private bedrifter som profitører. Jeg blir nesten sjokkert over hvilke holdninger Aydar fremmer mot privat næringsliv. Hoveddelen av overskuddet i AS-ene innen helse og velferd kanaliseres tilbake i drift og utvikling for de fleste tjenesteområdene. Og det tas ut lite utbytte (Menon Economics, 2018). De samme funnene dokumenteres i NOU 13/2020 Private aktører i velferdsstaten.

I Norge har vi en lang tradisjon for en velferdsmiks, et samarbeid mellom offentlig og private aktører. Det er dette som har vært med på å bygge verdens beste velferdssamfunn. I årene som kommer vil velferdssamfunnet vårt møte store utfordringer. Folk flest har et pragmatisk forhold til hvem som driver tjenestene, bare kvaliteten er god og tilgangen er lik, uavhengig av egen lommebok. Dette er bekreftet flere år på rad i de årlige store undersøkelsene "Helsepolitisk barometer" utført av Kantar. Det er Rødt som er på kollisjonskurs med folk flest, ikke NHO.

Vi blir stadig flere eldre og færre som er yrkesaktive. For at vi skal beholde de fantastiske velferdstjenestene vi har i dag, må vi fortsette å satse på det som vi vet fungerer; en velferdsmiks, samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel, Oslo