Egil Martin Kurdøl etterlyser regionsansvar hva gjelder innkjøpspolitikk fra Lillehammer Museums side. I 2022 utga en tidligere museumsdirektør boka "Kunsten og Lillehammer" med støtte fra bl.a. Stiftelsen Lillehammer museum og Lillehammer Museums Venner. Hvorfor denne boka ikke munnet ut i en utstilling i Kunstmuseet er en gåte for undertegnede, all den stund grunnarbeidet med oppsporing av malerier var lagt.

Bjørn Simensen, Lillehammer

Les også

Lillehammer Kunstmuseum forsømmer sitt samfunnsansvar