I GD 2. juni kan vi lese om forslagene til utforming til det «nye» Stortorget, og om juryen som skal velge ut vinneren av arkitekturkonkurransen til den planlagte kunsthallen. Kunstfeltet i Innlandet (BKI, Oppland Kunstsenter og Kunstbanken senter for samtidskunst) reagerer på at verken andre institusjonsledere eller kunstnere i Innlandet er tatt inn i juryeringsarbeidet.

Å utelate den regionale kunstneriske- og kunstfaglige kompetansen tror vi prosjektet taper på.

Billedkunstnerne Innlandet (BKI), stiller flere spørsmål ved prosessen rundt planene om en kunsthall på Stortorget – det største offentlige uterommet i bykjernen av Lillehammer. Så vidt vi vet er det første gang begrepet Kunsthall knyttes til et kunstmuseum. Hvordan tenkes en eventuell drift av hallen – som en selvstendig enhet eller som en satellitt til museet?

Vi har allerede en Kunsthall i Lillehammer – er forholdet til denne avklart?

Museumsledelsen sier de ønsker å forankre prosjektet i lokalbefolkningen. Hvorfor har de ikke videreført planene om et informasjonsmøte med kunstfeltet? Dette var planlagt tidligere i år, men stoppet opp uten noen nærmere begrunnelse. Å ta Innlandets kunst og kulturarbeidere med på råd er noe av det første museumsledelsen skulle gjort.

Vi ser at juryen til å vurdere de innkomne forslagene for Stortorget – Kunsthallen utelukkende består av arkitekter og museumsledelsen sjøl. Hvorfor er ikke representanter for BKI, Kunstsentrene eller OKIOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom) med i juryen?

Det virker ytterst betenkelig å utelate den yrkesgruppen som i første hånd skal bruke Kunsthallen, fra beslutningsprosessen. Billedkunstnere innehar en solid og unik kompetanse på området utstillingsarenaer – en innsikt og erfaring det er naturlig å ha med i utviklingen av en Kunsthall.

Dags dato er Stortorget underlagt en rekke restriksjoner av Lillehammer kommunes planutvalg. Dette og Stortorgets rolle og historie i Lillehammer sentrum er forhold som skulle vært avklart og tatt med i grunnlaget for arkitektkonkurransen.

Rannveig Funderud, Hamar, billedkunstner og nestleder i Billedkunstnerne Innlandet