Debatten rundt Kunsthallen på Stortorget har jeg hittil prøvd å holde meg unna, av hensyn til de pågående budsjettforhandlingene i Lillehammer kommune.

Men når Ulf Holberg nå trekker navnet mitt inn i saken, føler jeg behov for å svare. Bør det bygges en Kunsthall på Stortorget? Hvorfor ikke heller et nytt kulturhus eller ny kulturskole på Lurhaugen? Problemet er bare at slike prosjekter aldri vil gi oss en eneste statlig krone å bygge for.

Så hva er fordelen med denne Kunsthallen? Vel, prosjektet er frontet av et statlig finansiert museum, og innebærer verken drift, bemanning eller større investeringer fra kommunens side – slik for eksempel et nytt kulturhus ville gjort.

Hele omfanget av prosjektet kjenner vi ikke, men bør det utredes? Selvfølgelig bør det det. Mot et lite bidrag fra kommunens side, kan man sikre at også fylke og stat blir med. Hvem vet hva dette kan bli!

Det springende punket i Holbergs innlegg ser imidlertid ut til å være at en satsning på kultur - også der hvor staten tar mesteparten av regninga - uansett ikke vil ha noe å si for byens tilflytting eller attraktivitet. Her er det åpenbart noe Ulf Holberg har skjønt som de 246 byene i UNESCOs nettverk av kreative byer ikke har fått med seg.

Få tjenesteområder i Lillehammer kommune har tatt større kutt enn Kultur, til tross for at mesteparten av det vi driver med, faktisk er lovpålagte tjenester. I den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, er det klart at også vi må bidra.

Det jeg derimot ikke vil tillate, er at Holberg prøver å gjøre kuttene våre til en slags innrømmelse: Se der, ja! De kutter! Det var visst ikke bruk for kultur likevel! Å nei, du: Kuttene tar vi fordi vi må, og de oppleves dramatiske, til dels bakstreverske, for oss som jobber her. Men slik er det å være offentlig ansatt i en tid preget av endring og utfordringer. Vi får heller prøve å tenke nytt.

Ingen tror at kultur er løsningen på alt - men en by hvor ingen satser, ingen våger, ingen tenker nytt og ingenting skal koste noe, blir en by under avvikling.

Advarselen fra Visit Lillehammer-sjef Merethe Sandum og næringslivet er verdt å lytte til. Selv er jeg overbevist om at en økt grad av samarbeidsprosjekter, slik Kunstmuseet nå inviterer til på Stortorget, er veien å gå framover. Aller helst med solid statlig finansiering i ryggen, slik det ligger an til å kunne bli her.

Men for all del, kanskje noen har noen bedre ideer til prosjekter som kan bane vei for de store, nasjonale pengene? Hadde vært artig å høre.

Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer

Fakta, myter og drømmer om byutvikling i Lillehammer