Thore Johan Nærbøe, Fylkesleder Utdanningsforbundet Innlandet, og politiker fra Rødt svarte på mitt innlegg om Venstres satsing på kvalifiserte lærere. At det er en utfordring med ufaglærte i skolen, betyr ikke at det ikke er lurt å videreutdanne flere lærere.

Nærbøe skriver i sitt tilsvar at jeg ikke forteller hele bildet av hvordan det står til med lærernes kompetanse. Han skriver også at de fleste av de 50 000 lærerne som regjeringen har sikret videreutdanning allerede fylte kravene i opplæringsloven. At lærere allerede er lærere er ganske opplagt, men det betyr ikke at de ikke har bruk for å fylle på sin kompetanse.

Siden 2013 har Venstre sikret 7000 lærere etter- og videreutdanning. Dette er et historisk lærerløft, og er tre ganger mer enn det de rødgrønne fikk til. Av og til mener jeg diskusjonen om lærerkrav og kompetanse overskygger et sentralt poeng: Vi sikrer gode lærere fordi vi vet at det er den viktigste faktoren for at elevene lærer og trives. Det handler ikke om å «avskilte» lærere. Det handler om å få ned antall ufaglærte, og få opp kompetansen og statusen i verdens viktigste yrke.

Og vi ser at det har fungert. Ved å stille krav og løfte lærernes kompetanse og status har vi sikret et bedre og mer relevant lærerstudier, og at flere elever har en lærer med fordypning og fagkompetanse i fagene de underviser i. Det skal ikke være bingo om du sender barnet ditt på en god skole. Du skal være trygg at barnet ditt møter en god lærer med riktig utdanning, uansett hvor du bor eller hvilken skole barnet går på. Det utjevner forskjeller og skaper like muligheter.

Nærbøe skriver også at Venstres videre- og etterutdanningsstrategi presser lærerne ut av skolen og erstatter de med ufaglærte. Jeg deler bekymringen om andelen ufaglærte i skolen, men det betyr ikke at det hjelper å senke kravene, og videreutdanne færre. Tallene viser nemlig at det går riktig vei: Andelen ukvalifiserte lærere i grunnskolen går nedover. Venstres politikk fungerer, og nå vil vi fortsette satsingen, slik at alle som jobber som lærere i skolen har riktig kompetanse innen 2025.

Venstre vil gi hvert barn et liv med frihet og like muligheter, og da er utdanning nøkkelen. Dyktige lærere er alfa og omega for elevenes mestring og motivasjon. Da holder det ikke å senke kravene eller peke på at kompetansen allerede er god nok.

Stine Hansen, Eina, stortingskandidat, Venstre