Gå til sidens hovedinnhold

Kvaliteten på Skei, Gålå og Kvitfjell er avhengig av at vi holder igjen noen relativt uberørte områder mellom disse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Renate Segtnan har i GD 6. april et debattinnlegg med tittelen «Den bærekraftige hyttekommunen». Der tar hun til orde for at Gausdal, Øyer og Ringebu bør gå sammen om en felles arealplan for fjellområdet Gausdal Nordfjell. Det får meg til å tenke tilbake på et initiativ som jeg tok i 2002 med sikte på å sette i gang en felles planprosess i dette området, hvor også Fronskommunene og fylkeskommunen burde delta. Jeg presenterte mine nokså uferdige tanker om dette i et møte på Lauvåsen i september 2002. GD fulgte opp og flere støttet initiativet. Det ble imidlertid lagt dødt av regional ledergruppe.

Mellom Espedalen, Fefor, Gålå, Kvitfjell og Skei ligger et flott og variert fjellområde. En del veger går gjennom området og gjør det lett tilgjengelig. Jeg skal ikke her argumentere for hvorvidt, hvor eller hvordan utbygging i området bør skje. Kvitfjell har unektelig vært og er viktig for Ringebu kommune, og tilsvarende antar jeg gjelder for de andre destinasjonene. Siden 2002 har det vært svært mye utbygging i Kvitfjell og på Skei, og mer er på gang. Det som er viktig nå, er at vi innser at det fjellområdet som vi snakker om her, har enormt stor og felles verdi for de fem kommunene som har arealer her. Virkningene av utbygging stopper ikke ved kommunegrenser. Jeg støtter derfor forslaget fra Segtnan om en felles plan i regi av de fem nevnte kommunene.

Jeg har ingen klar formening om hvordan sluttproduktet av en eventuell planprosess bør være. Bærekraftig er ikke noe entydig begrep, heller ikke kvalitet. Imidlertid er jeg helt viss på at kvaliteten og attraksjonsverdien på Skei, Gålå og Kvitfjell er avhengig av at vi holder igjen noen relativt uberørte områder imellom disse. Representanter for de fem kommunene og Innlandet fylkeskommune bør derfor komme sammen for å forsøke å danne et grunnlag for en plan området – som ennå ikke har et navn.

Berulf Vaagan, Ringebu