I det novemberskodda tynger denne fine bygda vi bor i , så får vi dystre mobbetall på bordet igjen. Og forskernes definisjon på mobbing er slik: "Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning ."

Tallene som ingen tidligere ville ta i, ei heller publisere, er tallene hvor voksne forårsaker mobbing av elever. Skremmende! Men vi har jo visst det i 50 år.

I kvalitetsmeldingen for Gausdalsskolen 2021/2022 får vi vite at det er sterk enighet om at lærerkvalitet er den viktigste skolefaktoren når det gjelder elevenes læringsutbytte. Dette er tross alt gammel visdom ikledt forskerdrakt, men det er et faktum også.!

Andel elever som som opplever å bli mobbet på skolen i Gausdal er høyt, og mange prosent over landsgjennomsnittet. Mange elever her opplever å ikke bli inkludert og ha et trygt og godt skolemiljø. Samtidig vet vi at den enkelte elev har en lovfestet rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø.

Det nye ved årets kvalitetsmelding, med ørsmå bokstaver og benevnt diagram 5 og 6, taler for seg. Tallene er hentet fra 7. og 10.klasse, og som nevnt så overskrider tallene langt landsgjennomsnittet.

Det er et faktum at vi har nulltoleransemål for mobbing i skolene. Sitat fra kvalitetsmeldingen: " Det er imidlertid urovekkende at elever på ungdomsskolen rapporterer at de opplever mobbing fra voksne på skolen." Når vi nå har fått tall over voksne som mobber elever på skolen, så er dette milevis og langt mer enn urovekkende tall. Og så vi har visst det i 50 år og mer!

Randi Noreng, Olstad