Kvalitetssikret kulturarbeid – eller personlig synsing?

Av
DEL

leserinnlegg 

Frøydis Schjølberg, Vågå svarer i GD 29.06 på mitt innlegg «Hvorfor må Vågå pynte seg med lånte fjær», og hun er åpenbart ikke enig i at det er lånte fjær Vågå staser seg opp med i tilfellet Edvard Munch og Ole Bull.

Til tross for hva Vågå kommune og andre aktører formidler om Edvard Munch, Ole Bull og Vågå, så er det lite kvalitetssikret dokumentasjon på disse kunstnernes personlig opplevde tilhørighet til eller kunstneriske inspirasjon fra Vågåbygda og kulturen her. Tvert om, det vi har av dokumentasjon på Edvard Munch og Ole Bull og deres forhold til Vågå, sier oss ikke mer enn om en gjennomsnitts nordmann og ymse steder han har slekt eller kjente, eller har besøkt en eller annen gang på livsferden. At Munch og Bull sine slektninger hadde tilhold i Ullinsvin i deler av livet, er ikke i seg selv en indikator på at deres mulige formidling av bygdekulturen i Vågå kan ha hatt en potensiell innflytelse på Munch og Bull sine kunstnerskap. Man kan ha tanker om en slik sammenheng, men det er og blir på et ubekreftet plan.

Frøydis Schjølberg ytrer følgende: «Det som er interessant for meg i denne sammenhengen, er at Ole Bull var ein stor fiolinmeister som bygde mykje på norsk folkemusikk». Det er vel ingen som vil benekte at Ole Bull var inspirert også av norsk folkemusikk. Men derfra til å hevde at folkemusikk eller bygdekultur fra Vågå-traktene var en bevisst inspirasjonskilde for ham, er ikke opplagt.

Jeg har forespurt Vågå kommune om kilder til den publiserte informasjonen om Ole Bull og Vågå, og har kun fått henvisning til et spinkelt skriftlig materiale, som ikke kan regnes som en faglig dokumentasjon på en kunstnerisk link Ole Bull-Vågå.

Kulturarbeid og informasjon fra seriøse kulturinstanser om kunstnere og deres virke bør være etterrettelig, ikke bygd på løse teorier og synsing. Dette gjelder for Ole Bull, Edvard Munch eller andre kunstnere som ulike kulturaktører måtte få en idé om å låne ei fjør eller to av.

Nelly Karidatter Einstulen, Vågå

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken