- Vi sitter ikke akkurat og pusser på gamle geværer

– De lærer ikke om krigen på skolen lenger, enda det ikke er så lenge siden, mener venneforeningen for krigsminnesamlinga i Kvam. Til våren åpner ny utstilling.