– Huset burde aldri vært bygd

Gjensidige forsikring tapte i tingretten, men i dag startet ankesaken i Eidsivating lagmannsrett mot Nord-Fron kommune og KLP Skadeforsikring om gjenoppbyggingen i Kvam etter flommen.