– Dessverre hadde hun en så stor hendelse i hjernen, så livet sto ikke til å redde. Hun døde i går. Det er en frisk pasient fra før. Hun fikk all intensivbehandling vi kunne gi på Rikshospitalet, sa overlege Trine Kåsine på Oslo universitetssykehus mandag.

Kvinnen ble vaksinert uken før hun ble innlagt på et lokalt sykehus før hun ble overført til Rikshospitalet.

Hun var blant de tre helsearbeidere som nylig ble innlagt på Rikshospitalet på grunn av komplikasjoner knyttet til blodpropp som er oppstått etter at de har fått AstraZeneca-vaksine.

Sjeldent sykdomsbilde

Alle de tre skal være relativt unge. Den avdøde kvinnen var under 50 år.

– Legemiddelverket presiserer at det dreier seg om et sjeldent sykdomsbilde. De har en svært uvanlig kombinasjon av med lavt antall blodplater, blodpropper i små og store karr, samt blødninger. Noen tilfeller med lignende sykdomsbilde er blitt rapportert i flere andre europeiske land, sa Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Ingen nye tilfeller

Norge satte AstraZeneca-vaksineringen på vent torsdag. Det skjedde etter meldinger fra Danmark og andre land om mulige bivirkninger i form av blodpropp.

– Legemiddelverket har mottatt mange bivirkningsmeldinger de siste dagene. Per nå har vi ikke mottatt ytterligere meldinger om sjeldne, alvorlige tilfeller knyttet til blodpropp, blødninger eller lavt antall blodplater

Venter på EU-konklusjoner

Dersom forholdet mellom nytte og risiko knyttet til AstraZeneca-vaksinen endrer seg, vil man måtte revurdere bruken, sier Legemiddelverket.

– Hvis man etter en vurdering kommer til at risikoen er større enn nytten – og jeg må bare presisere at det er det ikke i dag, per i dag tror vi at nytten er større enn risikoen – da vil bildet kunne bli annerledes, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han sier at denne typen vurderinger av legemidler og vaksiner er helt vanlig.

Etter flere meldte tilfeller av mulige alvorlige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine, skal det være møter på europeisk nivå om saken senere i uka.

– Nå må vi vente og se hva Europa sier om dette og hva møtevirksomheten denne uken munner ut i, sier Madsen.