Forrige uke ble en fem år gammel jente angrepet av kyr på Skei. Sammen med storesøsteren sin hadde hun gått for å hilse på kyrne som lå mellom leilighetsbygg i det mest utbygde området på Skei. Til tross for en dramatisk opplevelse gikk det bra med jenta.

Familien delte sin historie både i en gruppe for Skeikampen på Facebook og med GD. Historien har vekket et enormt engasjement på Facebook. Noen kritiserer familien for at de lot barna gå bort til kyrne, andre støtter familien og forteller om andre truende opplevelser med kyr på Skei og noen spør om virkelig kyr skal få beite fritt i utbygde hyttefelt.

Familien skal ha ros og bør ikke bli harselert med for at de står fram for å advare andre. De ulike holdningene viser at denne debatten er viktig å ta. Hytter og leilighetsbygg bygges ut i stor skala i mange fjellområder hvor dyr beiter fritt. For mange som er oppvokst med landbruket rundt seg er det naturlig å vite hvordan man skal oppføre seg i nærheten av blant annet kyr, for andre er det ikke en like stor selvfølge. Derfor er det viktig med tilstrekkelig informasjon.

Vi som allerede bor her, eier grunn og dyr og beitelag må informere. Kommunene bør også ta sin del av ansvaret for å gjøre våre fjellområder til et sted hvor dyr og mennesker kan leve side om side. Det lureste vi gjør er å huske på å holde avstand, hold hunden i bånd, ikke klapp beitedyra og være rolige.

Dyrene var i disse områdene først. Beiteretten består i de fleste tilfeller selv om hytter og leiligheter bygges. Dyra er en viktig del av det kulturmiljøet vi må ta vare på for at fjellet skal beholde sitt særpreg. Det blir stadig færre beitedyr å se i landskapet, men flere mennesker. Vi trenger begge deler.