Gå til sidens hovedinnhold

La elevene medvirke til opptak i videregående opplæring

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Venstre er på lag med eleven» kan vi lese i GD 11. juli, forfatta av Stine Hansen. Hun forfekter at Venstre har lyttet til elevene når de fronter Høyre sin ideologiske omkamp med å overstyre fylkene og avgjøre opptaket til videregående skole nasjonalt. Regjeringa mener at alle skal ha karakterbasert opptak, altså gammel Høyre-politikk.

Videregående opplæring er blant det viktigste fylkene har ansvar for i dag, men likevel syns ikke regjeringa at de skal få bestemme selv hvordan elevene skal få skoleplass – til tross for at dette henger mye sammen med både skolestruktur og utdanningstilbud ved skolene.

Både Stortinget og regjeringa har gjennomført høring knytta til å gjøre endringa Venstre her ivrer for. Det var tilnærma unisom enighet i innspilla om at fylkene bør beholde styringa over opptaket. Innspilla kom blant annet fra NHO, LO, KS, lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen.

Sia Venstre er opptatt av å lytte til elevene, vil jeg sitere Elevorganisasjonen sitt høringsinnspill fra 25. november 2019: «Elevorganisasjonen mener fylkeskommunene lokalt, i dialog med elevene, må innføre en inntaksordning som passer best for deres fylke, og som tar hensyn til lokale variasjoner i reisetid, tilbudsstruktur, fremkommelighet, og lokale ønsker om tilpassing. Vi mener det er viktig at elever på alle nivåer blir lyttet til når inntaksordning skal velges.

I større trekk ser vi absolutt både fordeler og ulemper med alle tre modeller som finnes i dag. Vi mener derfor det er viktig å ivareta lokalt handlingsrom slik at man har mulighet til å beholde forskjellige modeller der man mener de fungerer, og ikke minst løfte blikket og se etter andre alternativer til de modellene som eksisterer i dag, som klarer å ivareta både elevers valgfrihet, og behov for et trygt og stabilt utdanningstilbud.»

Elevorganisasjonen hadde flere kloke innspill, men poenget kommer tydelig fram over. Senterpartiet mener det er grunnleggende at fylkene styrer inntaket til videregående opplæring. Her er det kortere vei for elevene på medvirke til å avveie både opptak, skolestruktur og skoletilbud. Disse tingene henger tett sammen.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Oppland