Frihet til å velge. Vi tar det for gitt i arbeidslivet og i høyere utdanning. Men når det handler om ungdom og videregående skole mener den rødgrønne opposisjonen at det er bedre med tvang og overstyring. For dem som gjør dette til en konflikt mellom fylkeskommunes frihet og elevenes valgfrihet, er Venstre på lag med eleven. Venstre vil at elevene skal ha frihet til å ta valg som gjelder deres egen framtid.

Nå fastsetter regjeringen regler som innebærer at det enten må være fritt skolevalg i hele fylket, eller fritt skolevalg innenfor maks seks fastsatte inntaksområder. Reglene skal gjelde for elever som søker om inntak fra våren 2022.

Venstre vil at elever skal ha frihet til å velge. Mellom studieretninger og fag, men også hvor de vil gå på videregående skole. Elevenes drømmer og innsats for å nå sine mål må være viktigst, ikke foreldrenes bosted. Det er deres framtid det gjelder.

Elever i Oppland er i år fratatt retten til å velge hvilken skole de vil søke på. Tidligere var det lett å komme seg bort fra et dårlig eller lite motiverende miljø – det var bare å søke en annen skole. Nå må de ha «tungtveiende grunner for bytte av skolemiljø», dokumentert av helsesykepleier, psykolog eller annen fagperson.

Fritt skolevalg betyr frihet til å søke seg til den skolen man ønsker. Uansett grunn. Ønske om miljøbytte, om en spesiell retning eller linje, om en spesiell skoleprofil eller noe helt annet. Opptaket er karakterbasert, og man er ikke garantert plass på førstevalget. Men de fleste får likevel det.

Opposisjonen mener at et nærskoleprinsipp, der alle elever automatisk blir plassert på nærmeste skole, er et bedre alternativ til fritt skolevalg med karakterbasert opptak. De mener konkurranse basert på karakterer er urettferdig. Men ingen systemer er perfekte. Og karakterer er det mest objektive og rettferdige vurderingsgrunnlaget vi har. Og når Venstre og regjeringen også har lansert en fullføringsreform som gir alle flere muligheter til å ta vitnemål eller fagbrev, har vi også gjort det enklere å velge feil. Alle skal få en ny sjanse. En ny fullføringsrett er kanskje det viktigste for å sikre rettferdighet og like muligheter for alle.

Som et liberalt parti vil Venstre alltid jobbe for å flytte mest mulig makt og selvbestemmelse nær folk. Og med fritt skolevalg flytter vi det helt ned til den det gjelder. Du vet best selv hva du liker, hvilke drømmer du har og hvilken framtid du ser for deg. Og videregående skole er et middel for å oppnå alt dette. Det er et valgfritt tilbud, og du blir myndig mens du går der. Da er det urimelig og uproporsjonalt at fylkeskommunen skal ta et så viktig valg for deg. Med Ap, Sp, SV og MDGs nærskoleprinsipp er det likevel det som vil skje.

Venstre ser ungdommer som selvstendige oppegående mennesker som kan og bør ta egne valg. Vi er positive til stemmerett for 16-åringer og til å involvere de unge i samfunnet gjennom å ta egne valg på egne premisser. Slik blir de gode samfunnsborgerne, samtidig som de får forme sin egen framtid. Det betyr et åpnere og bedre samfunn for alle.

Det er ikke nytt at Ap, Sp, SV og MDG setter systemet foran individet. Det er ikke nytt at de mener strukturer, byråkrati og administrasjon går før individuell valgfrihet.

Venstre er garantisten for at ungdommen skal kunne følge drømmene sine og selv velge skole og utdanning.

Stine Hansen, stortingskandidat Oppland, Venstre