Jeg må si at det står respekt av de kommunene som sier nei til å bygge slakteri på Otta, med Ringebu som den første Mer eller mindre alle kommunene sliter med å få budsjettene til å gå i balanse, helst med et overskudd til fond. Hva om slakteriet havarerer? Da står den enkelte kommune økonomisk ansvarlig for det beløpet den har garantert for, har de råd til det? Det vil gå mange år før dette prosjektet vil gå i balanse.

Hvorfor skal kommunene bygge for bøndene eller for Fatland? Bedriften kan ikke leve av bare å slakte og skjære ned kjøtt, det må også foredles og distribueres. Og ikke bare i Gudbrandsdalen, da blir det fort problemer, er jeg redd for.

Hvem kjøper helt slakt eller stykningsdeler i dag? Det er noen få aktører som driver med dette. Vi skal jo ha bare lavpriskjeder i dag, for det skal være billigst mulig.

Det var presisert at det måtte til 500 leverandører til for at dette ville gå. Nei, slipp tanken om dette prosjektet.

Nortura henter i dag i den ytterste grend, kan en tru at den nye aktøren vil dra og hente en ku/okse på Bjorli, Nordberg i Skjåk eller Bøverdalen, hvis ikke hva da? Da kan Nortura være gode å ha.

La Fatland med sine sju anlegg og ev. medspillere bygge, hvis dette er så lukrativt.

Einar Olav Widme, Fåvang