Det er med stor undring jeg ser at Vågå Fjellstyre i år tillater jakt på småvilt i sitt forvaltningsområde.

Jeg har hatt gleden av å kunne gå i dette fantastiske området hele mitt liv, men har aldri observert mindre li- og fjellrype enn det jeg har sett de siste 2–3 år.

Jeg har møtt flere reingjetere både fra Vågå tamreinlag og Lom tamreinlag som sier det samme; «rypa er i ferd med å forsvinne!..» Dette er da virkelig erfarne fjellfolk en må lytte til!

Når en i tillegg tillater jakt med hund (for hjemmehørende i kommunen), ja da ser det ut til at en virkelig ønsker å utradere rypene i dette fjellområdet.

Jeg har selv mang en gang trålet store myr- og krattområde på støkkjakt med kamerater, i håp om å jage opp en trykkende rype, men uten å lykkes – rypa lurte oss!

Når vi da setter oss i utkanten av dette området for en matpause, ser vi at det kommer et jaktlag med flere hunder – og «støvsuger» myra. Ingen ryper slipper unna – selv en enslig stegg må bøte med livet. Dette er stamfugl som skal sikre artens fremtid!

Jeg regner med at etter at «hundepatruljene» har tatt ut de siste fuglene, – ja da stenger Vågå Fjellstyre for all jakt fra og med den 1. oktober.

La nå fjellområdene i Vågå få hvile et par år, så får vi håpe at bestanden på li- og fjellrype kan komme tilbake. Dette kan gjøre noe med. Predatorer sine innhogg i bestanden kan vi gjøre lite med.

Ivar Myklebost, Bernerstua, Hindseter