Først en stor takk til alle som engasjerer seg i saken om regulering av Sjøsetervatnet og Nisjuvatnet. Begge disse naturperlene fortjener å forbli akkurat det. Det oppnår en bare ved å la dem være i fred.

Området ved Nisjuvatnet er i mange tiår blitt brukt til turopplevelser og rekreasjon. Vatnet er et delta med omkringliggende myrer, et rikt fugleliv og en sammensatt flora. Det er mange som fisker i vatnet sommer som vinter. Og det er enda flere som har plassen ved fiskebua som stopp på fjellturen. Der er det tilrettelagt med bålplass, bord og benker.

Det er ubegripelig for oss hvis Gausdal kommune vil ødelegge denne idyllen for å kunne fortsette den storstilte utbygginga på Skei. De vakre, uberørte områdene er jo en av hovedgrunnene til at folk kommer til Gausdal Nordfjell. Mange stopper på utsiktspunktene på Peer Gynt-vegen for å beundre landskapet. Atter andre bruker stiene i området; sykler eller går til Nisjuvatnet, Kristiansvarden eller andre turmål.

En annen faktor som gjør at det er vesentlig å la fjellvatna i fred, er alle beitedyra i området. De siste åras fokus på dyrevelferd viser jo at gardbrukerne i Gausdal velger helt riktig ved å la dyra gå fritt i fjellet. Dyra holder også vegetasjonen nede og forhindrer dermed at landskapet gror igjen. Vil virkelig landbrukskommunen Gausdal stoppe denne gode tradisjonen?

Norge og verden står i flere kriser nå, blant annet i ei naturkrise. Stadig flere arter forsvinner i stadig raskere tempo. Dette er dokumentert i utallige forskningsrapporter og er også svært godt beskrevet i Dag O. Hessens bok "Verden på vippepunktet". Det hadde stått respekt av Gausdal kommunes avgjørelse om de velger å la uberørt natur og biologisk mangfold veie tyngre enn naturødeleggelse.

Sist, men ikke minst: Det framstår som komplett uforståelig at innbyggerne i Gausdal skal få økt VA-gebyr med 5 prosent årlig for at denne utviklinga skal finne sted. Gausdølene får ikke bedre VA-system til sine boliger og mister samtidig verdifull natur.

Alle interesserte bør lese VA-planen og komme med innspill til Gausdal kommune innen 26.3-21

Rønnaug Madslien, Nordre Follo