Relativt fri bruk av naturen har vært et av våre almene privilegier. Allemannsretten er hjemlet i friluftsloven, og gir en hver i Norge en rettighet til å bruke naturen uavhengig av hvem som eier grunnen.

I Rondane og i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen er vi velsignet med en livskraftig villreinstamme under nasjonal forvaltning. Dette ansvaret tar vi. ved å vise hensyn til villreinens behov.

På tross av at det lever mennesker i Gudbrandsdalen og i Østerdalen, og på tross av at fjellområdene benyttes til næring, jakt, fiske og rekreasjon – synes villreinstammen å være robust. Ja, den er faktisk så robust at det drives en utstrakt villreinjakt. Største faren for villreinen synes å være sykdom.

Les også

Fjern flyvraket

I kjølvannet av en balansert diskusjon om forvaltning har det, etter min mening, kommet inn en ny form for «naturmoralisme» som i korthet går ut på at all menneskelig aktivitet og ferdsel i fjellet er til skade for villreinen og må forbys.

Dette er en syn jeg er sterkt i mot, og jeg mener det er fullstendig forfeilet. Hvilken skade gjør det om at et par tusen mennesker i løpet av året tar turen inn til Øverlihøgda for å beskue et krigsminne?

Etter min mening tåler både naturen og villreinen denne aktiviteten. For de som er så sprek at de tar denne turen er dette et definert mål, og en fin turopplevelse som fremmer lysten til fysisk aktivitet. Det er spesielt mange barn som trenger et mål for turen – og hva er mer spennende enn et flyvrak?

Les også

Be Forsvaret fjerne flyet

Østkjølen og våre store naturområder er en av årsakene til at vi bor her, og da må vi ikke ordne oss slik at vi hver gang vi benytter naturen skal ha dårlig samvittighet for at vi er der.

Kommunene i Gudbrandsdalen bruker ressurser til å fremme bolyst og næringsutvikling. Dette er en motsigelse dersom budskapet er at menneskelig aktivitet i naturen er en konstant trussel for villreinstammen.

Arne Gilleberg, Fåvang