Gå til sidens hovedinnhold

La Granheim Lungesykehus bestå!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er trist å være vitne til det som nå kan skje med Granheim Lungesykehus. Det ser dessverre ut til at pasientenes beste har styret lagt helt til side, og kun økonomien og egne stillinger er viktigere.

Etter mitt skjønn burde et styre som har fått tilliten til en så viktig oppgave, som å styre helseforetakene sette pasientenes ve og vel foran alt annet. Styret burde sette opp, i det minste, et realistisk budsjett for å opprettholde både kvaliteten og kvantiteten i det offentlige helsevesenet vi har i dag, samtidig være tydelig på hvordan tildelte rammer fra regjering/storting ville påvirke framtidige tjenester.

Sykehusene kan ikke driftes som et forretningsforetak, der hovedprinsippet er å tjene penger. Helseforetakene var tenkt å driftes på en måte der de offentlige helseforetakene/-helsetjenestene samordnet sine tjenester, for å utfylle hverandre. Dessverre ble det ikke slik, da økonomene i stedet for tverrfaglig helsefaglig kompetanse, fikk styre gjennomføringen av foretaksmodellen, uten klare mål og retningslinjer fra departement/-og politikere, for hva intensjonen med foretaksmodellen var.

Dagens modell må endres, hvis ikke vil den til slutt ødelegge det offentlige helsevesen vårt. Politikerne kan ikke lenger gjømme seg bak den delegeringen og fullmakter styrene har fått. Den delegeringen står til et nytt vedtak blir vedtatt i Stortinget.

Politikerne kommer likevel ikke utenom at det til sjuende sist er politikernes ansvar, også i dag, at alle uavhengig hvor de bor i landet, får de helsetjenestene de selv har sagt og sier alle har krav på. Det er i hvert fall én ting som er sikkert, at ved å legge ned Granheim Lungesykehus så har dere overhodet ikke lyttet eller tatt med dere faglige råd fra spesialister innen for de med kroniske lungesyke-sykdommer.

Dere har heller ikke lyttet til de lungesyke sine innspill, vi vet hvor viktig en del av rehabiliteringen er ute i ren luft i tilrettelagte turstier uten forurensning og minimalt med biltrafikk. Så kjære alle som er med å avgjør Granheims skjebne, det er ingen skam å snu.

Randi Kampesveen, Vestre Gausdal