Leser med skrekk og gru i debattinnlegg og ellers at den ene gråhåra politikeren etter den andre nå plutselig har blitt eksperter på hvordan vi best mulig kan flomsikre verna vassdrag.

Ikke uventet hiver utbyggingskåte kraftprodusenter og talspersoner for disse seg på i debatten og i tillegg argumenterer for at et "flomkraftverk" er løsningen. Det har også blitt en del av løsningen for å "dempe strømprisene". Ny teknologi skal visstnok kunne føre til en "skånsom" utbygging ved at du gjemmer elendigheten inni fjellet, slik at kraftproduksjon nå har blitt helt usynlig uten noen form for inngrep i verna elver.

En ting jeg har lært i veldig mange vannkraftsaker og flomsikringssaker, via mitt verv i sportsfiskeforeningen der gråhåra politikere eller kraftprodusenter prøver å tåkelegge de enorme konsekvensene både flomsikring og kraftproduksjon har på livet i og rundt elvene. er å ta det med en stor klype salt. For å ikke snakke om de positive effektene et "flomkraftverk" måtte ha i en flomutsatt elv, samt de mange forskjellige gråhåra flomsikringstiltakene lokalpolitikere fremmer i vassdragene våre generelt.

I Gudbrandsdalen ligger vi minst 100år etter hva gjelder flomsikringsmetoder. Kraftbransjen og talspersoner for den, har nå heldigvis fått ett fortjent dårlig rykte hos det norske folk på grunn av høye strømpriser og kraftpolitikken her i landet hvor de har en stor skyld i elendigheten som er påført norske husholdninger og bedrifter.

Heldigvis har konsesjonsavdelingen hos NVE nå gått ut å sagt at det er lite å hente i utbygging av kraftproduksjon i verna vassdrag. Så må våre gråhåra lokalpolitikere i tettsteder som er bygd på elveslettene til våre sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen erkjenne at de i alle år har bygget ned flomsona rundt elvene våre, og med det bygget seg mer og mer sårbar mot både 10 års flommer og regnværsflommer i elvene våre. Det er lite samfunnsøkonomisk å leke hobbyhydrolog for å løse alle disse problemene.

La derfor heller kompetente uavhengige fagfolk på hvert sitt fagfelt flomsikre vassdragene våre med ny dokumentert kunnskap og anerkjent forskning, enn å stole på de gråhåra som nå kappes om hvilke løsninger som er mest effektive og skånsomme mot elvene våre, og spesielt de som er vernet mot ny kraftproduksjon her i Gudbrandsdalen.

Tore Solbakken, Ringebu, Gudbrandsdal Sportsfiskeforening - GSFF