Gå til sidens hovedinnhold

Lågendeltaet - valgets kval

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som tidligere styremedlem og fortsatt medlem i Norsk ornitologisk forening avdeling Oppland vil jeg komme med en liten historisk gjennomgang om E6 og Lågendeltaet. I utgangspunktet er enda ei bru gjennom reservatet forkastelig og jeg er helt på linje med Lågendeltaets venner her.

Situasjonen i dag er akkurat den samme som for 45 år siden da Vingnesbrua skulle erstattes. Den gangen stod det til slutt mellom to alternativer: dagens E6-bru og et krysningspunkt over til Storvollen. Alternativene var helt uakseptable for foreningen (den gang Norsk ornitologisk forening Gudbrandsdal lokallag), derfor presenterte vi vårt eget forslag i avisene den 18. mars 1976. Her skulle traséen følges til Storvollen og føres videre til et krysningspunkt ca. 1 km nord for Brunlaugsbrua. Vi fikk også audiens hos den politiske ledelsen i Lillehammer om dette forslaget, som ikke uventet falt på stengrunn. En kontakt ved teknisk kontor mente dette var fullt gjennomførbart. Lågendeltaet, som ikke hadde vernestatus da, ville fortsatt ha vært tilnærmet intakt. Verdien i området var grundig dokumentert i en rapport fra 1974, forfattet av Bjørn Mejdell Larsen og Jon Opheim: «Fuglelivet i Lågendeltaet», bygd på seks års registreringer. – I dag har ornitologiske verdier langt større gjennomslagskraft, men dessverre ikke i Lågendeltaet.

Når fuglelivet nå er pressa opp i et hjørne, er det helt riktig å gjøre det beste ut av situasjonen. Den gang som nå er området først og fremst en trekklokalitet. Derfor har mudderbankene sør og nord for bruene den langt viktigste funksjonen for fuglelivet i naturreservatet. Blir man kvitt mesteparten av trafikkstøyen herfra, vil det være et stort pluss i form av mer ro for langveisfarende fugler. Viss en i tillegg lager til noen blomsterenger og planter busker og kratt på Busmosiden, vil det også være en fordel.

Det aller beste ville selvfølgelig være å puste liv i foreningens forslag fra 1976 og krysse nordom Brunlaugsbrua. Hvordan klarer vel ingeniørstaben i Nye Veier å finne ut av.

Knut Gundersen, Fåvang