Gå til sidens hovedinnhold

Lager ny pandemiplan ved Sykehuset Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Opplegg for alternative sengeposter og isolatsenger er temaer i den oppdaterte pandemiplanen for divisjon Gjøvik/Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

Det jobbes nå med en oppdatert pandemiplan for divisjon Gjøvik/Lillehammer ved Sykehuset Innlandet. Ane Kaurstad, assisterende divisjonsdirektør for Gjøvik/Lillehammer, skriver i en e-post at Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og råd fra Folkehelseinstituttet ligger til grunn for arbeidet som gjøres nå.

Ingen vesentlige endringer på Lillehammer

På spørsmål om hva som blir de konkrete endringene ved Lillehammer sykehus, svarer Kaurstad at «Det blir ingen vesentlige endringer i eksisterende planverk for sykehuset på Lillehammer. Divisjon Gjøvik/Lillehammer er i gang med å sammenstille divisjonens eksisterende dokumenter om utbrudd av smittsomme sykdommer i en overordnet pandemiplan for divisjonen».

Ragnhild (43) forbereder seg på å ta imot koronapasienter – på en allerede full avdeling

Oppdateres årlig

Beredskapsplanverket på foretaksnivå oppdateres årlig på bakgrunn av nasjonale føringer.

Isolatsenger

«Avsnitt om utbrudd av smittsomme sykdommer ble oppdatert 27 januar i år, med en tydeliggjøring om at lokale divisjoner blant annet skal utarbeide tiltakskort for å endre aktivitet og bruk av lokaler, herunder alternative sengeposter, for å etablere isolatsenger. I tillegg skal beholdning for nødvendig smittevernutstyr defineres, og det skal etableres kontakt med kommunene for overføring av pasienter ved omfattende smitteutbrudd», skriver Kaurstad i e-posten.