Laila blandet drikke med mørtelvisp og sendte ut 12.000 kopper på Kvamsfjellet

Laila Stormorken fra Kvam har vært med på dugnad for Furusjøen Rundt siden 2009.