Sjekket julegrisen for farlige bakterier

Femti grisebønder i Gudbrandsdalen fikk besøk av Mattilsynet i 2018. Inspektørene jaktet på antibiotikaresistente gule stafylokokker.