SØR-FRON: Dette har vært et stort problem i alle år, spesielt på nysådde arealer, skriver Lars Ole Auglestad på vegne av flere.

Ifølge søkerne er det vanskelig å løse problemet med ordinær elgjakt på Østkjølen, fordi elgen trekker hit på sommerbeite og forsvinner fra området når elgjakten starter. Grunneierne ønsker ikke å ta ut alle dyr med fast tilhold, bare de som er på innmark sommerstid. Grunneierne ønsker å diskutere antall, men søker om å få felle ti dyr.

De ønsker å sette i gang med skadefelling snarest, siden det erfaringsmessig er nå skadene blir størst. Fôrmangel gjør tiltaket ekstra viktig.