«Der det skal være beitearealer, der skal det ikke være rovdyr.»

Landbruksminister Olaug Bollestad var krystallklar da hun onsdag besvarte bekymringen fra Oppland Bondelags leder Kristina Hegge. For hvordan vil Regjeringen i det virkelige livet forvalte Stortingets rovdyrforlik?

Det er knapt noen tvil om at KrF-ministeren mener det hun ga løfte om til bøndenes årsmøte. Men vil hennes syn vinne fram? Får hun støtte fra regjeringssjefen selv, Erna Solberg?

Forliket slår fast at vi skal ha rovdyrbestander i vårt land. Men forliket slår også fast det landbruksministeren nå repeterer. Problemet har vært og er at forvaltningsmyndighetene fører en annen politikk. Bollestad har følgelig en spennende sommer framfor seg. Til nå har hun latt være å gripe inn. I fortsettelsen må hun vise at ord forplikter.

Fredag skal Bollestad redegjøre i Stortinget for skandalen med Mattilsynets forfalskede rapport om pelsdyrhold. Vi ser fram til at hun også skal tydeliggjøre vilkårene for forvaltningen av rovdyr. Blir hun like tydelig overfor sine samarbeidspartnere i Regjeringen som det hun var på Lillehammer, kan det bli endringer i forvaltningen.

En omorganisering av regionale rovdyrnemnder er i støpeskjeen. Bollestad mener åpenbart at fjerning av flere nemnder ikke skal få virkninger for forvaltningen av rovdyrbestanden. Også dette gjenstår det å få erfaringer for. Klarer KrF-statsråden å etablere en forvaltning mer i tråd med Stortingets rovdyrforlik, venter det godord. Vi ønsker henne lykke til.

Det er viktig at Olaug Bollestad ønsker å vise muskler i rovdyrforvaltningen

KrF har mye å bevise ved sin inntreden i den høyredominerte regjeringen. Særlig i Innlandet er det få som regner med at dette skal bety noe. Desto viktigere er det at Olaug Bollestad nå ønsker å vise muskler i rovdyrforvaltningen.

Les også: Bøndene må kutte 100 millioner liter: – En «kjei» sak

Les også: Ministeren ble utfordret – svaret ble møtt med applaus