Gå til sidens hovedinnhold

Langs denne riksvegen blir det nye gatelys

For å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs riksveg 15 øst for Bismo i Skjåk, blir det satt opp veglys langs en 800 meter lang strekning. Statens vegvesen står for arbeidet som starter opp neste uke og skal pågå fram til midten av juli.

For abonnenter