Gå til sidens hovedinnhold

Lar du motorvegen rasere naturreservatet også, Erna?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I HA `s debattsider 30. oktober skryter, Erna, uhemmet av Nye veier. En slik sak har alltid mange sider. Jeg skal ikke røre ved alle sider denne gang. Merker meg at hun kjekt skal rulle ut veg videre fra Moelv til Øyer.

Nye veier har planlagt trasé gjennom Lågendeltaet naturreservat, som har Norges strengeste vern.

Vi er i 2020, Erna. I dag vet vi mye om tap av natur og konsekvenser av alle våre små og store inngrep. Høyre burde ta inn over seg at vi ikke kan fortsette å ødelegge den uberørte natur vi har igjen. Vi har noen få våtmarksområder. Det er årsaken til at Lågendeltaet ble fredet i 1990. De er uerstattelige. Har vi først mistet alle fuglene som er på rødlista, får vi de aldri tilbake. Alternative vegmuligheter er til stede. Veien slik den er planlagt i 110 km, er et dårlig hastverksarbeid som ikke må gjennomføres.

Regjeringen skriver på sine sider: Norge skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle avtaler og gå foran i å oppfylle og gjennomføre dem. Det skrytes av at Norge har hatt en ledende rolle i forhandlinger og møter under flere avtaler, blant annet Konvensjon om biologisk mangfold. Her har Norge forpliktelser. Tenker Høyre å bryte de også, ved å gå gjennom Naturreservatet?

I 1986 sluttet Norge seg til Bernkonvensjonen, som er Europarådets konvensjon om vern av europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder. Bernkonvensjonen pålegger landene forpliktelser for å ivareta truede arter og deres leveområder.

Betyr ikke disse forpliktelsene noe for deg, Erna?

Ingunn Haavemoen, gruppeleder Lillehammer Senterparti