Leder for helseinstitusjon i Gudbrandsdalen brøt karanteneplikten: Kan risikere oppgjør med politi og helsemyndigheter

Lederen for en helseinstitusjon i Gudbrandsdalen risikerer både anmeldelse til politiet og klagebehandling hos Helsetilsynet. Lederen oppholdt seg på sin arbeidsplass med eldre mennesker til tross for at vedkommende var satt i karantene.