Leder i DNT Gudbrandsdal er også leder av kommunens planutvalg - ble erklært inhabil da utvalget behandlet Dronningsetra-saken

To og et halvt år etter at planutvalget i Nord-Fron ga DNT grønt lys for å bygge ny hytte ved Dronningsetra, er det bråk fordi lederen i planutvalget er sentral i turistforeningen, og fordi flere med interesse i området hevder de ikke ble informert og spurt i høringsrunden.