Oppland har fått sitt nye fylkesting i arbeid. Tirsdag ble Aps Even Aleksander Hagen fra Sel valgt som landets yngste fylkesordfører. Han får et bekvemt styringsflertall for seg og sitt mannskap. Slik det også var i perioden 2011–2015. 25 av 37 plasser i fylkestinget innebærer at det aldri vil være tvil om flertallets styringsgrunnlag.

Ap og SV mistet hver sin plass i fylkestinget, Høyre mistet to plasser, mens Sp og MDG hver vant to plasser. Frp og Høyre med sine til sammen åtte plasser har to allierte partier i opposisjonen, to fra Venstre og to fra Miljøpartiet De Grønne.

Venstre må føle seg bare sånn passe bekvem med å fortsette i allianse med H/Frp. Forsøk på å komme innenfor døra til flertallsalliansen ble kontant avvist av Arbeiderpartiet. Noen samlet sentrumsblokk i fylkestinget ønsket ikke Ap å åpne for. Ap var åpenbart tilfreds med symbolsignalet det er å ha med seg KrFs ene representant. Et slikt signal blir oppfattet i Oslo.

Miljøpartiet fortsetter sine sporvalg i den politiske slalåmløypa. Uforutsigbart både for seg selv og for partiets velgere. Partiets ene representant, Anlaug Seljevold fra Gjøvik, vil få det ekstra krevende. Hun – og hennes fylkesleder – valgte å stemme på Høyres Kari-Annes Jønnes som fylkesordfører. Samme Seljevold er som eneste MDG-representant i Gjøvik kommunestyre garantist for at Ap skal regjere videre i denne byen.

Det kan følgelig bli interessante øvelser fra MDG når partiets mest sentrale folkevalgte politiker skal forholde seg til samme type saker i fylkespolitikken og i lokalpolitikken. Nå betyr dette ingen ting for hva fylkeskommunen skal mene i ulike saker. Men en posisjonering som uavhengig støttespiller for fylkestingets flertall ville i det minste ha gitt MDG en rolle som innspiller til flertallets politikk.

Fylkespolitikernes viktigste oppgaver i fire nye år vil dreie seg om krevende økonomiske prioriteringer. Regjeringen vil ikke gi fylkeskommunen økte handlingsrammer. Vanskelige valg for skole og samferdsel er hovedområder. Mens politikerne også i Oppland skal gjøre sitt beste for kultursatsinger og næringssatsinger. De trenger et lykke til.