Tonen blir tøffere

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Ordskiftet rundt afghanerne som gikk fra Trondheim til Oslo, som demonstrerte utenfor Stortinget og som trolig blir sendt ut av landet, viser et politisk klima med stigende temperatur. Vi er i ferd med å få en tøffere tone i innvandringsdebatten. Tonen kan bli ubehagelig tøff.

* Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande snakker om at afghanere som er sterke nok til å gå fra Trondheim til Oslo kan gå videre ned til Afghanistan og delta i gjenoppbyggingen der. Hans partifelle Libe Rieber-Mohn, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, har omtalt de samme som «unge, enslige, ressurssterke menn som ikke kan defineres som flyktninger».

* Den ene tenner et bål, og den andre heller bensin på varmen. Retorikken ligger snublende nær Fremskrittspartiets. Dersom slike saker får prege den forestående valgkampen, vil opposisjonen lett kunne slå inn kiler mellom regjeringspartiene, og særlig da mellom Ap og SV.

* Afghanersaken er vanskelig å håndtere i utgangspunktet. Velgerne er gjerne mer innvandringsskeptiske enn politikerne, og Fremskrittspartiets vekst har vært uttrykk for blant annet dette. Det overrasker ikke dersom det fra Arbeiderpartiet kommer forsøk på å demme opp for en avskalling av velgere på et slik grunnlag, like lite som det overrasker at venstresida for øvrig synes det er vanskelig å sende noen hundre asylsøkere tilbake til et land som først og fremst er preget av ustabilitet.

* Denne uka legger regjeringen fram en ny utlendingslov. Vi vet at det har vært mye tautrekking mellom regjeringspartiene, og vi vet at uansett endring vil det alltid være slik at utlendingsmyndighetene i noen sammenhenger må bruke skjønn. Vi vet også så altfor godt at uansett hvordan grensene trekkes i lover og forskrifter, vil det dukke opp enkeltsaker der regimet rammer urettferdig.

* 1.juni fikk vi en forskriftsendring som styrker barns rettigheter. Det vil forhåpentlig vis sikre oss mot en del av de tilfeller vi har sett av uverdig hjemsendelse av barn. Men at det gjør noe med den tøffe tonen vi nå ser tilløp til i debatten og flyktning- og asylpolitikk, - det har vi ingen illusjoner om.

Artikkeltags