Gå til sidens hovedinnhold

Ledig i dag, jobb i morgen?

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Arbeidsledigheten i regionen utvikler seg i riktig retning. Tallene for Lillehammer, Gausdal og Øyer viser høyest ledighet innen kontorarbeid, reiseliv og transport, serviceyrker og butikk- og salgsarbeid.

Lokalt næringsliv er i ferd med å komme til hektene etter nedstengingen som følge av koronautbruddet i mars. Vi er imponert over hvordan både turistverter, handlende og andre som fikk dramatikken inn over seg i mars har klart seg igjennom noen vanskelig måneder. Stor innsats og effektive støttetiltak fra myndighetene har virket godt.

Dette betyr at de fleste har kommet igjennom krisemånedene på brukbart vis. Nå kommer andre utfordringer. Nå må blikket rettes framover, først mot alle som ikke har en jobb å gå tilbake til. På kort sikt handler det om tiltak, og om å styrke og fornye arbeidssøkeres kompetanse.

NHO har lansert sitt vegkart for et bærekraftig næringsliv. Det skal handle om kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og kutt i det norske skattenivået. NHO har med andre ord ingen ny medisin eller kur, men relanserer først og fremst gamle standpunkter og politikk som tydeliggjør og forsterker velkjente konfliktlinjer i norsk politikk og samfunnsliv.

Det betyr ikke at debatten ikke er viktig. Tallene for norsk eksport er lite lovende. Vi har et åpenbart behov for mer konkurransekraft, og vi må har vekst i økonomien for å få ressursene til å strekke til i åra som kommer.

Etter noen måneder med ekstrem bruk av offentlige midler og med en ekstrem belastning på enkelte offentlige tjenester, er det likevel snodig hvordan NHO ikke har klart å få noen nye perspektiver på både felles velferd og forholdet mellom privat og offentlig sektor.