Legetjeneste i krise

Helse: Fastlegene er selve bæreveggen i norsk helsevesen. Arkivfoto

Helse: Fastlegene er selve bæreveggen i norsk helsevesen. Arkivfoto Foto:

DEL

gd mener450 fastleger har fått brev fra helseministerens forlengede arm Helfo, eller Helseøkonomiforvaltningen, som er det fulle og heldekkende navnet. Helsedirektoratets ytre etat har funnet det på sin plass å fortelle disse fastlegene at de bruker mer tid på pasientene er hva en gjennomsnitts fastlege gjør. Flere av de tilskrevne er skuffet og provosert.

Reaksjonene fra fastlege Britt Oustad Andreassen i Lillehammer og flere av hennes kolleger er forståelige, og de er også berettiget. Fastlegene har pasienter med ulike behov og ulike lidelser. Andreassen forklarer tidsbruken med at pasientene ofte har komplekse helseplager og kroniske lidelser. Fastlegene må ha rom og muligheter for å bruke nødvendig tid, uten å bli møtt med det som framstår som et forsøk på gjøre fastlegetjenesten til en samlebåndstjeneste.

Brevet fra Helfo er ett av flere sykdomstegn som preger fastlegeordningen. GD har tidligere omtalt andre tegn på at hele ordningen er i krise. I september ble det dessuten lagt fram en rapport som med tydelighet viser at ordningen trenger en kraftig opprusting.

Fastlegene er selve bæreveggen i norsk helsevesen. Fastlegene behandler og utreder 90 prosent av pasientene selv, til en kostnad på under fire prosent av samfunnets helseutgifter. Etterlatt inntrykk er at enda flere pasienter skal presses inn på samlebåndet

Belastningen på fastlegene har blitt for stor. Helsebyråkrater og helsepolitikere bør lete etter tiltak som letter legenes arbeidsbelastning og styrker rekrutteringen. Brevet som er sendt 450 fastleger fordi de bruker mer tid på pasientene enn de fleste, virker stikk motsatt. Etterlatt inntrykk er at enda flere pasienter skal presses inn på samlebåndet. Det gjør ikke livet mer levelig for legene, og det gjør heller ikke legetjenesten bedre for pasientene.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags