Gå til sidens hovedinnhold

Legg alle kort på bordet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


En stortingspresidents
avgang, politietterforskning av stortingsrepresentanters manglende evne til å forstå regler for pendlerbolig og juks med reiseregninger; vi står i en tillitskrise i forholdet mellom folkevalgte og folk.

Det er ikke mulig å finne en politiker som ikke nikker til utsagn om at nå må det ryddes skikkelig opp. Det kommer nye regler for det meste, og de fremste av våre folkevalgte skal etter hvert kontrolleres av et revisorselskap.

Det vi har vært vitne til gjennom noen måneder, er et trist kapittel politisk historie. Avsløringer av juks med reiseregninger og tvilsom utnyttelse av ordninger som faktisk er viktige for at folk skal kunne la seg velge, har etterlatt et inntrykk av en utbredt ukultur blant sittende og tidligere stortingsrepresentanter. Det er grunn til å minne om at dette har handlet om enkeltrepresentanter, og etter alt å dømme om et mindretall av representantene.

Det er viktig at det i andre enden av en opprydding dannes et klart bilde av hvem som faktisk har gjort hva. Det er viktig at en opprydding bekrefter at folkevalgte som bevisst eller bevisstløst, overlagt eller uaktsomt, tilegner seg verdier de ikke har krav på, behandles som folk flest. Det betyr tilbakebetaling. Det må også bety straffeforfølgning av alvorlige tilfeller.

Men det er også viktig å forsvare ordninger som er spesielle for politikken. Rikspolitikken må rekruttere fra alle deler av landet, og fra alle lag av folket. Det må være mulig å la seg velge til Stortinget uten å måtte bryte fullstendig opp fra et liv hvor som helst i landet. Det må være mulig å la seg velge til Stortinget uten å tape økonomisk på å være politisk engasjert. Vi må derfor tåle godtgjørelser som ligger høyere enn hva folk flest tjener. Det vi ikke tåler, er uærlighet, dumskap og forsøk på å tilegne seg noe man ikke har rett til.

Plutselig innrømmer politikere at de ikke forstår ...

Thommessen lot sønnen bo i pendlerboligen i flere år

Aftenposten: Olemic Thommessen (H) opplyste ikke om leilighetskjøp i Oslo