Leirskoleopphold kan ha bidratt til virusspredning – dette sier kommuneoverlegen om smitte blant barn

Selv om det gjentatte ganger har blitt påpekt at barn spiller en liten rolle i spredningen av koronavirus, er det nå barn og unge som i hovedsak berøres av tiltakene på Hedmarken. Dette sier kommuneoverlegen om situasjonen.