Lillehammer Høyre vil utrede mulighetene for heldagskole med integrert SFO, flere yrkesgrupper inn i skolen og gratis skolemat i Lillehammer-skolen. Rødt støtter Høyre i mange av disse forslagene og vil applaudere Høyre lokalt som tør å tenke annerledes og utenfor de tradisjonelle partiboksene!

Rødt støtter Lillehammer Høyre i forslaget om innføring av gratis skolemat i Lillehammer-skolen. Forskning gjort ved Universitetet i Agder viser at gratis skolemat – et næringsrikt og sunt måltid om dagen – virker sosialt utjevende og kommer spesielt de elevene med lavt utdannende foreldre til gode.

Vi synes det er flott at Lillehammer Høyre vil se på mulighetene for gratis mat i skolen. Det er bare noen dager siden Erna Solberg skrev på Facebook at «Selv om det kan være fint med skolemat, må vi politikere prioritere det vi mener er viktigst for elevene våre. Høyre er helt tydelige her: Vi prioriterer at barna våre skal lære å lese, skrive og regne.»

Rødt ønsker å utrede mulighetene for forsøk med leksefri skole i Lillehammer-skolen. Vi skal ikke lenger enn til nabokommunen vår Gjøvik der slike forsøk er i gang. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrenes kulturelle og sosiale kapital får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser. Men vi er klare på at eventuelt forsøk med leksefri skole må skje i samarbeid med lærere og elevene på skolen, og at det må være støtte og vilje fra skolens side til å gjennomføre et forsøk med leksefri skole. Vi ønsker ikke nok et politikervedtatt forsøk tredd nedover lærernes hoder.

Rødt ønsker ikke heldagsskole slik Lillehammer Høyre foreslår i mandagens innlegg i GD, men vi synes likevel det er mange gode tanker i leserbrevet fra Høyre. Rødt er mot heldagsskole for vi mener at elevene får en veldig lang dag. Kunne vi samles flere partier om gjøre Lillehammer-skolen til en enda bedre skole ved å tenke utenfor partigrenser? Ballen kaster vi videre til skolepartiene Arbeiderpartiet og SV, og vi imøteser gjerne et svar.