Gå til sidens hovedinnhold

Lemper på kravet om «varme senger» i hytteområde: – Umulig å kontrollere

Artikkelen er over 1 år gammel

Hytteeiere mener at klausulen som pålegger dem å leie ut hytta si på Gålå er en papirbestemmelse uten praktisk betydning.

Bestemmelsen som skal sikre «varme senger» på Gålå ble diskusjonstema da forslaget til reguleringsplan for hytteområdet BKB7 var til behandling i formannskapet i Sør-Fron. I området nord for Gålågynten skitrekk og vest for Gålåvegen skal Gålå Eiendom bygge ut rundt 20 nye tomter.

Kravet er at 80 prosent av boenhetene i sentrale områder skal være utleiehytter. I BKB7 blir fordelingen 50/50. Det hører med til historien at utbygger Gålå Eiendom har en høy andel utleiehytter i andre områder. Derfor aksepterer kommunen en lavere andel i det nye feltet. Når BKB7 er bygd ut vil 82 % av boenhetene på selskapets områder være utleiehytter.

– Fungerer ikke

Sør-Fron kommune vedgår at kravet om 80 prosent utleieandel er ambisiøst. Og det er definitivt vanskelig å håndheve.

– Per i dag har vi ingen mulighet til å følge opp om folk leier ut hyttene sine, erkjente saksansvarlig Grete Hølmen ved kommunens planavdeling.

Ønsket om at en stor andel av hyttene i de mest sentrale områdene på Gålå skal være «blå» og tilgjengelig for utleie kommer fra næringslivet og reiselivsaktørene. Når Sør-Fron skal etter hvert vedta ny kommuneplan med strategi for fritidsbebyggelse vil spørsmålet om blå tomter (avsatt til utleie/næring) kontra gule tomter (avsatt til fritidseiendom) komme opp på nytt.

Blant dem som har kommet med innspill til planen er Mikkel Dobloug, som uttaler seg på vege av 12 hytteeiere i et blått område på Gålå. Han mener problemstillingen med såkalte varme kontra kalde senger er utgått på dato. I uttalelsen skriver han at de forstår intensjonen, men at det ikke fungerer slik i virkeligheten.

Av de 12 hytteeierne Dobloug representerer er det kun to som leier ut av og til.

De mener utleiekravet i realiteten blir en papirbestemmelse som kun har negative konsekvenser for både tomteeiere og miljøet ellers på Gålå. Eiere som ønsker det kan uansett leie ut, derfor finnes det allerede mange utleiehytter i området, skriver Dobloug i uttalelsen.

Les også

Selger hotellet: Dette vil den nye eieren gjøre

– Ønske fra reiselivet

Ordfører Ole Tvete Muriteigen (Sp) sier at det var tydelige signaler fra reiselivsaktørene som gjorde at Sør-Fron valgte å opprettholde blå og blågule arealer sist kommuneplanen ble oppdatert.

– Er det sikkert at en utleieklausul er det som skal til for å holde sengene «varme»?

– Det må vi vurdere i planprosessen. Det var et bevisst valg å beholde ordningen. Det må det også være hvis vi skal endre de, sier han.

At det er vanskelig å drive oppfølging er et faktum, erkjenner ordføreren, som mener det ikke er en kommunal oppgave å skulle drive slik kontroll.

Bygdalistas Jon Suleng mener det vil være en håpløs jobb for kommunen å finne et system som sikrer at eierne av såkalte «blå hytter» faktisk leier dem ut.

– Det er jo bare å prise seg så høyt at ingen vil leie dem, sa han i formannskapet.

– Ikke en papirbestemmelse

Knut Lyng ved Gålå Booking er ikke enig i at blått og gult bare betyr noe på papiret. Nesten alle hyttene han formidler har klausul om utleie.

– Det er veldig få av dem som ikke har slike krav som leier ut, sier han til GD.

– Det er dessverre også slik at noen av de blå hyttene selges, og at den nye eieren ikke følger opp med utleie. Blir det for mange slik mister Gålå senger som er helt nødvendige, sier Lyng.

Etterspørselen er der. I høysesongen og under store arrangementer hender det at alle tilgjengelige enheter er utleid.

– Jeg tror det blir mer trøkk framover. At Gålå har blå områder er viktig, sier han.