Gå til sidens hovedinnhold

Lenge leve foretaksmodellen?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Sp i Oppland holder fast ved at det bør bygges et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Dersom staten skrinlegger Mjøsbrua til fordel for plassering lenger sør, vil partiet heller satse på dagens sykehus.

Alle meningsmålinger gir Sp en helt annen og større tyngde enn hva representasjonen i folkevalgte organer reflekterer. I september er det valg. Dersom det i løpet av de nærmeste månedene ikke skjer et dramatisk stemningsskifte, kan valgresultatet gi partiet avgjørende innflytelse i sykehuspolitikken.

Sp sine utsikter til mer makt og gjennomslag, gjør Sp-debatten om sykehus litt mer interessant enn den samme debatten i Venstre og Frp. Men også der sliter de med å bli enige. Om halvannen uke er det Innlandet Ap sin tur. Heller ikke der vil det være mulig å dekke over en forholdsvis stor, underliggende uenighet. Uenighet kan man forsøke å gjemme ved å lansere forslag der alle får sitt, men en slik kurs holder ikke den dagen partiet eventuelt er tilbake i regjeringskontorene.

Sykehusdebatten har fått litt av samme preg som klimadebatten. Det er mulig å enes om noen viktige mål. Det blir likevel komplett umulig å opprettholde enigheten så fort noen setter fingeren på konkrete endringer. Mest kommer dette til uttrykk gjennom måten byene rundt Mjøsa opptrer på. Byenes store omland er først og fremst interessant i den grad de kan brukes til å tjene byutviklingen.

Foretaksmodellen har blitt sett på som ett av de store problemene. Det er åpenbart sider ved dagens styrings- og finansieringssystem som ikke fungerer godt nok, og særlig gjelder dette finansieringen. Nå er partiene i Innlandet i ferd med å demonstrere hvorfor det noen ganger er nødvendig at beslutningstakere faktisk har tilstrekkelig distanse. Vi hadde neppe kommet en lenger om helseministeren hadde valgt et sykehusstyre sammensatt av vaklende innlandspolitikere.