Hver gang jeg kjører E6 slår det meg hvor bra veien er: ganske ny, ingen skader/slitasje, passe dimensjonert, med en hastighetsgrense som kjennes “behagelig”.

Så tenker jeg: hvorfor i all verden skal vi ha en ny vei til en vanvittig pris (og høyre blir den helt sikkert – erfaringen viser at det bestandig blir en prissprekk), med alt det innebærer: hus og hager som må vike, dyrkbar mark som forsvinner, sårbar natur som blir forstyrret.

I tillegg vet vi alle sammen at den nye veien blir utstyrt med bomstasjon(er) – vi får nemlig “lov” til å være med å delfinansiere den!

Er det noen som noensinne har fortalt hvor dyrt det skal bli å kjøre til Oslo eller Trondheim f.eks.? Dessuten kan vi vel også regne med at det blir oppført bomstasjon(er) på den “gamle” E6 – altså ingen muligheter til å komme unna bomavgiften! Men kanskje har folk generelt så god råd at det ikke er noe tema.

Vi må også tenke på turistene i denne sammenheng – vi ønsker en økning i antallet, men kan vi gå ut fra at alle har så god råd at de kan klare høye drivstoffpriser og høye bomavgifter? Kanskje må de snu i Trondheim på vei til Nordkapp fordi reisebudsjettet for transporten er brukt opp?

Hva er vitsen med å “koste” i 110 km/h gjennom vår praktfulle natur? Og får vi mindre utslipp på denne måten?

Det er vanskelig å skjønne at den nye planlagte 4-felts motorvei er “framtidsrettet” – å bygge ut togtilbudet derimot måtte være noe å satse på, anlegge GRATIS parkeringsplasser i nærheten av togstasjonene slik at pendlerne får mulighet til å sette fra seg bilene sine og virkelig får lyst til å bruke tog til og fra jobben!

Det er utrolig provoserende å se at man er villig til å bruke så mye penger som man egentlig ikke har til en ny vei som man egentlig ikke trenger, og la det gå på bekostning av et togtilbud som man virkelig har behov for! Man kan sikkert konkludere med at beslutningen er tatt, at det blir 4-felts motorvei om enhver pris, at eiendom og kostbar dyrkbar mark går tapt, at naturområder blir forstyrret/rasert, og at det er fullstendig utelukket at en ny vurdering/prioritering blir tatt, men man kan jo leve i håpet!