Vi registrerer at valgkampen er fullt i gang i Lesja. To partier har vært ute i diverse media med forskjellige vinklinger til innsparinger i den økonomiske utfordringen vi står overfor. Høyre flagger kommunesammenslåing mens Ap vil kutte etter osthøvelprinsippet.

Kanskje vi alle burde ta en pustepause og lytte til hva rådmann og økonomisjef formaner oss til å gjøre? Begge har vært tydelige hittil: det må både eiendomsskatt og kraftige innsparinger i driften til for å komme i land med driftsbudsjettet. Det har heller aldri vært tvil om hva som er årsaken til at vi har havnet i denne situasjonen: det er investeringen av sjukeheim og helsehus som har ført oss hit.

Lesja Ap skylder på at vi får mindre overføringer fra staten. Det er ikke sant. Lesja, og Vang, er de to kommunene i Oppland som høster mer økonomiske virkemidler i det nye inntektssystemet. I 2018 traff Lesja kommune på inntektssiden, men fikk et merforbruk på driftssiden. Ergo, vi må på ned på kostnadsnivået vårt når det gjelder drift.

Vi går nå mot et nytt kommunevalg. Vi er tre partier i Lesja det skal stemmes over. Vi plikter oss derfor til å være ærlige overfor våre velgere når stemmeseddelen skal legges i urna. Vi registrerer at Lesja Ap vil at alt skal være som før. Lesja Ap har lagt ut på hjemmesiden sin at de vil prioritere gang- og sykkelvei fra Solsiden til fylkesgrensa. Sist vi hørte Ap snakke om gang- og sykkelvei var i budsjettbehandling desember 2018. Sp og H ville bevilge mer til g/s-vei i økonomiplanen enn det rådmannen hadde lagt opp til, mens Ap heller ville prioritere oppgradering av ENØK-tiltak på kommunehuset. Vi er ikke i den situasjonen at vi kan love noe som helst i våre partiprogram.

Lesja Sp vil gå til valg med godt samarbeid på tvers av kommunegrensa. Vi ønsker å slå sammen flere administrative stillinger og fagområder som ikke går utover hverken kvalitet eller tjenesteproduksjon. Vi kan godt klare oss med f eks felles skolesjef og helsesjef i våre to kommuner uten at det går utover barnehager, skoler og helsetjenester. Vi vil ta strukturelle grep innenfor egen organisasjon som vil frigjøre mere midler til våre innbyggere. Lesja er ikke lenger i den situasjonen at vi kan dure frem og tro at vi skal beholde alle tjenester og ansatte slik vi har gjort til nå.

Vedtaket som ble gjort i kommunestyret den 13.06 er i realiteten en utsettelse av våre økonomiske utfordringer, og skaper bare mer usikkerhet. Vi mangler fortsatt rundt 2,5 mill i innsparinger utover vedtaket som ble gjort før vi er i mål. Det overlater vi til det nye kommunestyret å avgjøre i desember 2019.

Vi må i det minste si hva som skal skje fremover hvis vi ønsker troverdighet i valget. Dersom våre innbyggere ønsker en kommunesammenslåing, så er vi villige til å lytte til det. Men enn så lenge har vi tro på at godt naboskap skal bidra til både felles innsparinger og gode løsninger for begge kommunene. Vi gjør det allerede i dag og vi mener vi har mere å hente sammen.